PATH

PATH

Artists: Ivan Arkhipov & Rustam Sherifzyanov
Kovcheg gallery
Moscow

2016
Photo: Anna Arkhipova